jump to navigation

”Förstärkt medmänniska”- möte tisdag 10/1, 17.30 09 januari 2017

Posted by Häreborg i Indal in Okategoriserade.
add a comment

Skydd mot olyckor på landsbygden
”Förstärkt medmänniska”

Ta chansen att få en gratis 4 timmars utbildning inom brand, räddning och hjärtlungräddning. Du tar sedan ställning till om du vill bli registrerad som förstärkt medmänniska på din ort!

Datum: Tisdagen 10/1 2017
Tid: 17:30
Plats: Häreborg

Målgrupp: Boende i Indal med omnejd. Finns det personer boendes i andra byar som ingår i förstärkt medmänniska som vill få utbildningen är man välkommen!

Anmälan: mrf.frivilliga@sundsvall.se

Bakgrund
Normalt tar det längre tid innan samhällets olika räddningsstyrkor når landsbygden.
Därför har MRF utvecklat ett koncept som stärker den enskilds förmåga att agera innan räddningspersonal anländer.
Detta ett led i att uppfylla lagen om skydd mot olyckor och dess intention om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor oavsett var man bor.

De händelser som kan rendera i ett sms till en förstärkt medmänniska är:
Brand, ett antal olika händelsetyper, brand i byggnad, gräs/skogsbrand, brand i fordon m.m.
Trafikolycka, singel, kollision, påkörd person m.m.
Drunkning, båtolycka
Hjärtstopp
Vid frågor kontakta:

Fredrik Edlund
Tel. 070-3259535, E-post: fredrik.edlund@sundsvall.se
Thomas Åslin
Tel. 070-1910499 E-post thomas.aslin@sundsvall.se

Annonser